Rok 2022

Ne

25. neděle v mezidobí

 8,00         

 9,30

 

10,45

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Smejkalovu a

Maršálkovu a duše v očistci

Křestní bohoslužba

Po

Sv. Januárius

  8,00

Za zemřelého Jiřího Jaroše

Út

Sv. Ondřej, Pavel a druhové 

   

St

Sv. Matouš               

18,00

U kapličky na návrší. Za Boží pomoc a požehnání

Čt

Sv. Mořic a druhové 

  8,00

Za živou a zemřelou rodinu Pirochovu

Sv. Pio z Pietrelciny                 

18,00

Za maminku, rodinu Žákovu a Klimešovu a duše v očistci

So

Sv. Gerard              

  7,30

Za Anežku a Milana Pelíškovi, za živou a zemřelou rodinu

 

Ne

26. neděle v mezidobí

  8,00                 

  9,30 

Za živou a zemřelou rodinu Bártovu, Burianovu, Pokorných a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

 

 • Zveme Vás na již tradiční mši svatou u barokní kapličky Panny Marie na Návrší ve středu 21.9. v 18.00 hodin.

 • I letos se uskuteční farní MiniTábor pro děti 3. – 9. třídy. Tento tábor se bude konat 27. 10. – 30. 10. 2022 Na faře ve Strážku. Přihlášky, které naleznete na webových stránkách farnosti či vzadu na stolečku odevzdávejte výhradně Víťovi Ševčíkovi. Děkujeme

 • Od září zveme znovu maminky s malými dětmi na pravidelná kreativní setkávání na faře každé úterý od 9 h, více info na plakátku u vchodu do kostela.

 • Máme zde v kostele mnoho různých časopisů. Jsou určeny pro Vás a pro ty, kterým je po přečtení předáte.

 • Otec Bohumil děkuje všem spolupracovníkům.

 

Ne

24. neděle v mezidobí

  8,00  

 9,30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

19,00

Košíkov: Za rodinu Čertekovu

Út

Sv. Jana Zlatoústého

 

 

St

Svátek Povýšení svatého kříže

18,00

Na poděkování za pomoc a ochranu

Čt

Panny Marie Bolestné

  8,00

Za rodinu Markovu, Hanákovu, Lupínkovu a Neklapilovu

Sv. Ludmily

18,00

Za rodinu Chadimovu, Pokorných a syna

So

 

  7,30

11,30

Za živou a zemřelou rodinu Tomkovu

Na poděkování za 90 roků života

Ne

25. neděle v mezidobí

 8,00          

  9,30

10,45

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Smejkalovu, Maršálkovu a duše v očistci

Křestní bohoslužba


 

 • Náboženství se začne učit od zítřka podle rozpisu pod věží, ve škole i na stránkách farnosti.

 • Všechny Vás srdečně zveme na farní kavárnu za týden 18.9. bude po obou bohoslužbách.

 • Zveme Vás na již tradiční mši svatou  u barokní kapličky Panny Marie na Návrší ve středu 21.9. v 18.00 hodin.

 • Od září zveme znovu maminky s malými dětmi na pravidelná kreativní setkávání na faře každé úterý od 9 h , více info na plakátku u vchodu do kostela.

 • Máme zde v kostele mnoho různých časopisů. Jsou určeny pro Vás a pro ty, kterým je po přečtení předáte.

 • Děkuji všem spolupracovníkům.