Rok 2022

Ne

4. neděle v mezidobí

  8,00 

  9,30    

Za rodinu Hotárkovu a Dolníčkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv, Jana Boska

  8,00

 

18,00

Za Jana Káfoňka, živou a zemřelou rodinu Káfoňkovu a Kopáčkovu a duše v očistci

Košíkov: modlitba

Út

     

St

Uvedení Páně do chrámu

18,00

Za rodinu Čejkovu, Špatkovu, Hlavinkovu a zemřelou přízeň

Čt

Sv. Blažeje

   8,00

Za Jana Petrova

 

 18,00

Za rodiče Machátovy a celou živou a zemřelou rodinu

So

Sv. Agáty

  7,30

Za rodinu Pelíškovu a Peterkovu a duše v očistci

Ne

5. neděle v mezidobí

  8,00            

  9,30

Za Helenu Dvořákovu a jejího manžela a za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Za živé a zemřelé farníky

 

 • Děkuji všem, kdo jste se zapojili do Tříkrálové sbírky, maminkám s malými dětmi, starším dětem i dospělým. Díky Vám se mnoha lidem pomůže různým způsobem. Celkem se ve farnosti vybralo 246 825,-

 • Setkání nad tématem Jak hlásat evangelium v současné společnosti se uskuteční v sobotu 19.2.2022 v Brně. Přednášky budou probíhat v katedrále, zázemí bude na Petrově 2. Přednáší kněz Českobudějovické diecéze P. Josef Prokeš. Program od 09:30 do 12:15 potom mše svatá.

 • Zvu Vás mladé na Celostátní setkání mládeže do Hradce Králové    9.-14.8.2022. Přihlašování je spuštěno od 3.1.2022

 • Minulý týden byla sbírka na bibli, vybralo se 9 350,- všem děkuji, kdo jste přispěli, Pán Bůh zaplať.

 • V sobotu 5.2.2022 v 9.00 bude úklid vánoční výzdoby. Přijďte děti i starší.

 • Ve středu 2.2.2022 v 18.00 Vás zvu na Svátek Uvedení Páně do chrámu.

 • Děkuji všem spolupracovníkům.


 

Ne

3. neděle v mezidobí

  8,00

 

  9,30

Za zemřelého tatínka, živou a zemřelou rodinu Brymovu, Kejdovu, Vítkovu a Holánkovu a duše v očistci 

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Františka Saleského

  8,00

18,00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

Obrácení sv. Pavla

   

St

Sv. Timoteje a Tita

18,00

Na dobrý úmysl

Čt

 

  8,00

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

Sv. Tomáše Akvinského

18,00

Za rodinu Havlátovu a rodinu Brychtovu

So

 

  7,30

10.30

Za rodiče Machovy a celou rodinu

Pohřeb Jarmily Šilhanové z Velké Bíteše

Ne

4. neděle v mezidobí

 8,00           9,30

Za rodinu Hotárkovu a Dolníčkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky


 

 • Děkuji všem, kdo jste se zapojili do Tříkrálové sbírky, maminkám s malými dětmi, starším dětem i dospělým. Díky Vám se mnoha lidem pomůže různým způsobem.

 • Od 18.1. do 25.1.2022 je týden modliteb za jednotu křesťanů.

 • Sledování bohoslužeb z televize nenahrazuje nedělní účast na bohoslužbách. Je to pouze pro nemocné a pro ty, kteří už nemohou chodit do kostela.

 • Děkuji všem spolupracovníkům.