Rok 2022

Ne

14. neděle v mezidobí

 8,00    9,30

Za živé a zemřelé farníky

Za Antonína Havláta a celou rodinu

Po

Sv. Prokopa

  8,00

19,00

Za Bohuslava Marka

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Cyrila a Metoděje

  8,00

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

St

 

  8,00

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy, manžele Daňkovy a dva syny a za živé a zemřelé rodiny

Čt

 

  8,00

Za Marii a Hynka Urbánkovy, syna Bohumíra a za živou a zemřelou rodinu Vrbovu

 

19,00

Za Antonína a Annu Srpovy

Za Michala Kadlece

So

 

  7,30

10,30

Za Bohuslava Marka

Křestní bohoslužba

Ne

15. neděle v mezidobí

  8,00      

  9,30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Koukalovu

 


 

 • V sobotu v 10.30 je křestní bohoslužba.

 • Po dobu prázdnin do 2.9. včetně bude bývat mše svatá v 19.00

 • Dnes je sbírka na bohoslovce.

 • Děkuji všem spolupracovníkům. 

Ne

13. neděle v mezidobí

 8,00       

 9,30

Za živé a zemřelé farníky

1. Za Pavla Šatného a živou a zemřelou rodinu

2. Za Františka Jocha a manželku a živou a zemřelou rodinu; za uzdravení malého Štěpánka

Po

 

  8,00

19,00

Na úmysl dárce

Košíkov: modlitba

Ú t

Sv. Ireneje

   

St

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze

  8,00

19,00

Na dobrý úmysl 

! v 19! Za Cyrila Zavadila, manželku a syna a celou rodinu 

Čt

 

  8,00

Za rodiče Buchalovy, Bartoškovy a dceru Marii

 

18,00

Za Aloise Špačka, manželku, rodiče a sourozence Na poděkování za 38. roků kněžské služby

So

 

  7,30

Za Marii Večeřovu a zemřelou rodinu Večeřovu

Ne

14. neděle v mezidobí

 8,00          9,30   

Za živé a zemřelé farníky

Za Antonína Havláta a celou rodinu

 

            Dovoluji si oslovit hlavně mladé a děti, kteří už sv. Otce nezažili,

 • navštivte stránky naši farnosti, kde je na hlavní stránce životopis  sv. Jana Pavla II.

 • Můžete si tak utvořit vlastí názor na jeho život a dílo, které zde zanechal pro další generace.

 • Poznáte, že žil v nelehké a složité době, prožil nelehké životní zkoušky, které přijal s pokorou sobě vlastní.

 • Zveme Vás na koncert v rámci Brněnského Varhaního festivalu 42. ročník Varhaní putování časem. Vystoupí Wladyslaw Szymaňski další. Koncert se uskuteční 28.6. 2022 v 19.00 v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

 • Zvu Vás na vlakovou pouť do Lurd. 19.8. – 26.8.2022. Vše najdete na vaková pouť do Lurd 2022

 • Z velikonočního jarmarku se poslalo na Ukrajinu 26 100, všem, kdo jste přispěli, děkuji, Pán Bůh zaplať.

 • Za týden je sbírka na bohoslovce.

 • Po roce opět přichází čas prázdnin a dovolených.

  Tradičně  tak během letních měsíců července a srpna dojde ke změně začátků  podvečerních mší svatých konaných v 18,00 hodin Změna začne platit od  července začátek mše svaté  v 19,00 hodin .Změna skončí ve středu 31. srpna Od pátku 2 září opět začátek mše svaté  v 18.00 hodin.

 • Děkuji všem spolupracovníkům.