Rok 2022

Ne

20. neděle v mezidobí

   8:00

   9:30

Poděkování za 50 let manželství Duchtíkovi, za rodiče Duchtíkovy a Haklovy

Za živé a zemřelé farníky

Po

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 19:00

Zatím volný úmysl

Út

 

 18:00

Nový Jeruzalém

St

 

 19:00

Zatím volný úmysl

Čt

 

   8:00

Za Jaromíra Šilhána, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 

 19:00

Za manžela a živou rodinu Loupovu

So

Sv. Bernarda

   7:30

Zatím volný úmysl

Ne

Pouť v Košíkově sv. Bartoloměje

   8:00

   9:30

Za živé a zemřelé farníky

V Košíkově: Za manžela, celou rodinu Petrovu a Kučerovu

  • Všechny Vás zvu zítra na slavnostní mši svatou Nanebevzetí Panny Marie v 19.00, také v úterý na Nový Jruzalém v 18.00 a do třetice na pouť do Košíkova za týden v neděli v 9:30.
  • Za měsíce červen a červenec se vybralo  na Marys Meals do kasičky v kostele 3600,- Kč. Všem, kdo přispíváte, děkuji! Pán Bůh zaplať.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

19. neděle v mezidobí

  8:00         

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého manžela, za živou a zemřelou rodinu Vodičkovu a Vondruškovu

Po

Sv. Dominika

19:00

Košíkov: Za rodiče Kratochvílovy a syna, za rodiče Macholovy a děti, za živé rodiny

Út

Sv. Terezie Benedikty od Kříže

 

 

St

Sv. Vavřince

19:00

Na dobrý úmysl

Čt

Sv. Kláry

  8:00

Za duše v očistci

 

18:00

19:00

19:35

Svátost smíření, zpovídá P. Josef, farář z Jinošova

Za duše v očistci

Tichá hodinová adorace

So

 

  7:30

 

 10:30

 17:00

Za Františka a Ludmilu Brymovy, duše v očistci a za živou a zemřelou rodinu

křestní bohoslužba

Za živé a zemřelé hasiče a jejich dobrodince

Ne

20. neděle v mezidobí

  8:00            

  9:30

Poděkování za 50 let manželství Duchtíkovi, za rodiče Duchtíkovy a Haklovy

Za živé a zemřelé farníky


 

  • Je mezi námi sestra Marie Šindelková, současná misionářka v Tanzánii, která krátce pohovoří o své současné práci.

  • Modleme se za celonárodní setkání mládeže v Hradci Králové, které se uskuteční příští týden.

  • Za týden jsme zváni do Netína, kde bude opět bohatý program viz. vývěska pod věží.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.