Ne

24. neděle v mezidobí

  8,00  

 9,30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

19,00

Košíkov: Za rodinu Čertekovu

Út

Sv. Jana Zlatoústého

 

 

St

Svátek Povýšení svatého kříže

18,00

Na poděkování za pomoc a ochranu

Čt

Panny Marie Bolestné

  8,00

Za rodinu Markovu, Hanákovu, Lupínkovu a Neklapilovu

Sv. Ludmily

18,00

Za rodinu Chadimovu, Pokorných a syna

So

 

  7,30

11,30

Za živou a zemřelou rodinu Tomkovu

Na poděkování za 90 roků života

Ne

25. neděle v mezidobí

 8,00          

  9,30

10,45

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Smejkalovu, Maršálkovu a duše v očistci

Křestní bohoslužba


 

  • Náboženství se začne učit od zítřka podle rozpisu pod věží, ve škole i na stránkách farnosti.

  • Všechny Vás srdečně zveme na farní kavárnu za týden 18.9. bude po obou bohoslužbách.

  • Zveme Vás na již tradiční mši svatou  u barokní kapličky Panny Marie na Návrší ve středu 21.9. v 18.00 hodin.

  • Od září zveme znovu maminky s malými dětmi na pravidelná kreativní setkávání na faře každé úterý od 9 h , více info na plakátku u vchodu do kostela.

  • Máme zde v kostele mnoho různých časopisů. Jsou určeny pro Vás a pro ty, kterým je po přečtení předáte.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.