Ne

23. neděle v mezidobí

  8,00

  9,30

Za živé a zemřelé farníky

Z rodiče Kratochvílovy a celou rodinu

Po

 

  8,00

19:00

Za zemřelé prarodiče Dudovy a rodiče Doubkovy

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18,00

1) Za rodiče Mičánkovy, Lacinovy, děti a živou a zemřelou rodinu

2) Na poděkování za školu Lípa s prosbou o požehnání a ochranu, na přímluvu Panny Marie

Čt

Narození Panny Marie

  8,00

Na poděkování za obdržené milosti a za duše v očistci

 

17.00

 

18.00

Svátost smíření od 17.00, zpovídá P. Josef, farář z Jinošova

Za rodinu Porupkovu, Tomkovu, Sigmundovu a Stromeckých a duše v očistci

So

 

  7,30

Za Josefa Macha, manželku a celou živou a zemřelou rodinu

Ne

24. neděle v mezidobí

 8:00           

  9:30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky


 

  • Od 4.9. budou večerní bohoslužby v 18.00 hodin.

  • Zveme Vás na tradiční akci Bíteš hledá borce, která se uskuteční na farní zahradě o hodové sobotě 10.9.2022 ve 14.30

  • Od září zveme znovu maminky s malými dětmi na pravidelná kreativní setkávání na faře každé úterý od 9 h , více info na plakátku u vchodu do kostela.

  • Náboženství se začne učit od 12.9.2022 podle rozpisu pod věží, ve škole i na stránkách farnosti.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.