Ne

6. neděle postní

Květná neděle

  8:00

  9:30

14:30

Za živé a zemřelé farníky

Za poděkování za dar života a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Pobožnost křížové cesty, vedou starší muži

Po

 

  8:00

Za Kvida Horáčka a rodiče Jelínkovy

Út

 

  8:00

za Josefa Zavadila a dvoje rodiče

St

 

  8:00

17-19

Za Tomáše Lajkepa, rodiče a celou zemřelou rodinu

Zpovědní den farnosti 17.00 až 19.00

Čt

Zelený čtvrtek

17:00

18:00

Za rodinu Pavlíčkovu a duše v očistci

Adorace do 21.30 

Velký pátek

14:30

15:00

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Velkopáteční obřady

So

Bílá sobota

20:00

Za živou a zemřelou rodinu Tomkovu, požehnání, ochranu a pomoc

Ne

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  8:00

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Boží požehnání, ochranu a duše v očistci

  • Protože na velikonoce je hlášeno nejisté a chladné počasí, oslavíme velikonoce v kostele. Je třeba si rezervovat účast na ZČ, VP, BS, Boží hod velikonoční a Pondělí V. Rezervujte si místa tak, aby se vystřídalo co nejvíce účastníků. Děkuji za ohleduplnost a velkorysost v tomto směru.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.