Ne

 

5. neděle postní

  8:00

  9:30

14:30

Za zemřelého manžela Zdeňka a celou rodinu Šabackých

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou starší ženy

Po

 

  8:00

18:00

Za bratra Josefa a obě rodiny a duše v očistci

Košíkov: modlitba

Út

 

  8:00

Na dobrý úmysl

St

 

18:00

Na poděkování

Čt

Slavnost Zvěstování Páně

  8:00

 

18:00

Za Hedviku Pelánkovu a celou živou a zemřelou rodinu a  rodinu Horkých

Na dobrý úmysl

 

17:30

18:00

18:45

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Za rodiče Lacinovy, syna, vnuka a Josefa Maloně

Adorace do 19.30

So

 

  7:30

Za Marii Báňovu a syna Josefa a za sestru Anežku

Ne

 

6. neděle postní

Květná neděle

  8:00

  9:30

 

14:30

Za živé a zemřelé farníky

Za poděkování za dar života a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Pobožnost křížové cesty, vedou starší muži

  • Příprava na velikonoce pro mladé a  nejen pro mladé bude 27.3.2021 v 15.30 online přenos z koslela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí na YouTube kanál : Farnost Velké Meziříčí.

  • Za únor se vybralo v kostele na Marys Meals 4 571,-  odesláno bylo 4 700,- Celkem se v kostele vybralo 21 435,- Děkuji Vám, kteří přispíváte!

  • Děkuji všem spolupracovníkům.