Ne

 

4. neděle postní

 8:00

 9:30

14.30

Na úmysl dárce

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou mladí otcové

Po

 

  8:00

Za Františku Bokrovou, manžela, rodiče a živou rodinu

Út

 

  8.00

Za dvoje rodiče a živou rodinu a duše v očistci

St

 

18:00

Za Vincenta Beleje, živou a zemřelou rodinu

Čt

 

  8:00

Za Josefa Macha, manželku a celou rodinu

 

Sv. Josefa

17.30

18:00

 

18.45

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

1. Na dobrý úmysl

2. Za Josefu Špačkovu, manžela a rodiče

Adorace

So

 

  7:30

Za Josefa Papučíka, manželku, sourozence a duše v očistci

Ne

 

5. neděle postní

  8:00

  9:30

 

14:30

Za zemřelého manžela Zdeňka a celou rodinu Šabackých

Za živé a zemřelé farníky,

Za MUDr. Martykána a za živou a zemřelou rodinu

Pobožnost křížové cesty, vedou starší ženy

  • Příprava na velikonoce pro mladé a nejen pro mladé bude 27.3.2021 v 15.30 online přenos z koslela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí na YouTube kanál : Farnost Velké Meziříčí.

  • Za únor se vybralo v kostele na Marys Meals 4 571,-  odesláno bylo 4 700,- Celkem se v kostele vybralo 21 435,- Děkuji Vám, kteří přispíváte!

  • Děkuji všem spolupracovníkům.