Ne

 

3. neděle postní

  8:00

  9:30

14.30

Za živé a zemřelé farníky

Za poděkování za dar života

Pobožnost křížové cesty, vedou mladé maminky

Po

 

  8:00

Na úmysl dárce

Út

 

  8:00

Za Bohuslava Marka

St

 

18:00

Za Jiříka, rodinu Klementovu a Bajerovu, Bahenských a Boží ochranu

Čt

 

  8:00

Za zemřelého syna a duše v očistci

 

17:30

18:00

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Za tatínka a dědečka Jindřicha Jaška a jeho bratra Vladimíra

So

Výroční den zvolení papeže Františka

  7:30

Za rodinu Špatkovu, Čejkovu a přízeň a Boží požehnání

 

Ne

4. neděle postní

  8:00

  9:30

14.30

Na úmysl dárce

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou mladí otcové

  • Sbírka Svatopetrský haléř minulý týden činila 47 600,- Děkuji všem, kdo jste přispěli Pán Bůh zaplať. Sbírka je určena pro svatého Otce na pomoc celosvětové církvi a na podporu nejpotřebnějším lidem.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.