Ne

2. neděle postní

  8:00

              9:30

14.30

17.00

Za rodiče Papučíkovy, Kašparovy a manžele Kulíškovy

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vede mládež

Podvečer chval

Po

 

  8:00

Za živou a zemřelou rodinu Chybovu a Boží ochranu, za zemřelého manžela

Út

 

  8.00

Za uzdravení

St

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Porupkovu a Tomkovu a za duše v očistci

Čt

 

  8:00

1)Za živou a zemřelou rodinu Pirochtovu

2) Za manžele Švancarovy, rodiče a sourozence

 

17:30

18:00

18.45

Pobožnost křižové cesty, vedou ministranti

Za rodinu Ráboňovu

Adorace

So

 

  7:30

Za Ludmilu Kašparovu, manžela a duše v očistci

Ne

3. neděle postní

  8:00 

  9:30

14.30

Za živé a zemřelé farníky

Za poděkování za dar života

Pobožnost křížové cesty, vedou mladé maminky

  • Zveme Vás dnes v 17.00 na Podvečer chval za hudebního doprovodu skupiny Bohumilové. V kostele může být přítomno 10% míst k sezení, ostatní skrze přenos on-line na youtube kanále. Budeme chválit Pána v Nejsvětější svátosti oltářní. 

  • Dnes je sbírka Svatopetrský haléř. Sbírka je určena pro svatého Otce na pomoc celosvětové církvi a podporu nejpotřebnějších lidí.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.