Ne

1. neděle postní

  8:00

  9:30

14.30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

Pobožnost Křížové cesty, vedou děti

Po

Svátek

Stolce sv. Petra

 8:00

Za Stanislava Kalvodu

Út

 

8.00

Na dobrý úmysl a uzdravení Kateriny

St

 

18:00

Za rodinu Voborných, Brázdilovu, živou a zemřelou rodinu

Čt

 

8:00

Na dobrý úmysl

 

13.00

17.30

18.00

18:45

Pohřeb Jarmily Kolkové z Velké Bíteše

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Za rodinu Ševčíkovu a Valkovičovu, Nováčkovu a dobrodince

Adorace

So

 

7:30

11.00

Za rodinu Hermanovu

Pohřeb Olgy Drlíčkové z Velké Bíteše

Ne

2. neděle postní

  8:00

 9:30

14.30

17.00

Za rodiče Papučíkovy, Kašparovy a manžele Kulíškovy

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vede mládež

Podvečer chval

 

  • Všechny Vás zveme na Podvečer chval za hudebního doprovodu skupiny Bohumilové. Budeme chválit Pána v Nejsvětější svátosti oltářní. Chvály se uskuteční v neděli 28.2.2021 v kostele a budou také přenášeny on-line na youtube kanále v 17.00 hod. 

  • Ještě dnes je možnost příjmout společně svátost nemocných. 

  • Za týden  bude sbírka Svatopetrský haléř. Sbírka je určena pro svatého Otce na pomoc celosvětové církvi a podporu nejpotřebnějších lidí.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.