Ne

6. neděle v mezidobí

 8:00

9:30

Za Bohuslava Weissmana, rodinu Studených a Sedlákovu a duše v očistci

Za rodinu Hlavínkovu a duše v očistci

Po

 

  8:00

Za Aloise Tunkra, dvoje rodiče a sourozence

Út

 

 8.00

za rodinu Jízdnou a Mičánkovu a za duše v očistci

St

Popeleční středa

8.00

18:00

Za živé a zemřelé farníky

Za všechny kněze, kteří zde působili

Čt

 

8:00

Za Naďu Antlovu a rodiče Doležalovy a Borovičkovy

 

17:30

18:00

18:45

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Za rodiče Machátovy a celou živou a zemřelou rodinu

Adorace do 19.30

So

 

7:30

11:00

Za živou a zemřelou rodinu Pelíškovu a Peterkovu a duše v očistci

Křestní bohoslužba

 

Ne

 

1. neděle postní

  8:00

9:30

14:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

Pobožnost křížové cesty, vedou děti

·       Všechny Vás zveme na koncert skupiny Bohumilové. Zahrají v neděli 28.2.2021 v kostele. Koncert bude přenášen on-line na youtube kanále v 16.00 hod.

·       Ještě za týden bude udělena společně svátost nemocných. Rezervujte si tedy místa na bohoslužbě ti z Vás, kteří ji přijmou. Podmínka je milost posvěcující, věk od 65. roků nebo i mladší s vážnou nemocí. Děkuji všem, kteří to umožníte a nebudete si rezervovat místo vy, mladší, můžete přijet se svými rodiči, případně sousedy na svátost nemocných i po bohoslužbě. Děkuji!

·       Kdo je civilně rozvedený, potřebuje povolení od biskupa k tomu, aby mohl přijímat svátost oltářní.

·       18.2. budeme mít celodenní adoraci. Zapisujte se jako každoročně po půl hodině, abychom mohli mít otevřený kostel a adoraci celý den. Jistě je za koho a za co se modlit. Je to den velkých milostí. Děkuji!