Ne

5. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

Po

 

 8:00

Za rodiče Musilovy a dvě dcery

Út

 

 8:00

Na dobrý úmysl

St

Sv. Scholastiky

18:00

Za Marii a její úmysly

Čt

Panny Marie Lurdské

8:00

Na dobrý úmysl

 

18:00

Za živé a zemřelé rodiny Macholánovu, Jaškovu, Brůžičkovu a Jelínkovu

So

 

7:30

11.00

Za Jiřinu a Františka Čermákovy a duše v očistci

Křestní bohoslužba

Ne

6. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky a za Bohuslava Weissmana, rodinu Studených a Sedlákovu a duše v očistci

Za rodinu Hlavínkovu a duše v očistci

·       Příští 2. neděle bude udělena společně svátost nemocných. Rezervujte si tedy místa na bohoslužbě ti z Vás, kteří ji přijmou. Podmínka je milost posvěcující, věk od 65. roků nebo i mladší s vážnou nemocí. Děkuji všem, kteří to umožníte a nebudete si rezervovat místo vy,  mladší, můžete přijet se svými rodiči, případně sousedy na svátost nemocných i po bohoslužbě. Děkuji!

·       Kdo je civilně rozvedený, vyřiďte si na faře možnost přijímání svátosti oltářní.

·       18.2. budeme mít celodenní adoraci. Zapisujte se jako každoročně po půl hodině, abychom mohli mít adoraci celý den. Jistě je za koho a za co se modlit. Je to den velkých milostí.

·       Děkuji za úklid vánoční výzdoby a za pravidelný úklid kostela. Zdaleka ne všude se tak děje.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.