Ne

4. neděle v mezidobí

  8:00

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Josefa Vodičku, celou živou a zemřelou rodinu

Po

 

  8:00

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy a duše v očistci

Út

Uvedení Páně do chrámu

8:00

18.00

Za Jana Petrova

Na dobrý úmysl

St

 

Sv. Blažeje

18:00

Za Blažeju Buchalovu a manžela

Za Helenu Dvořákovu a za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Čt

 

8:00

Za Lubomíra Valouška

Sv. Agáty

18:00

Za rodinu Voborných a Brázdilovu a duše v očistci

 

So

 

Sv. Pavla Mikiho a druhů

7:30

 

11.00

13.30

Za zemřelou maminku Zdeňku, tatínka Jindřicha a duše v očistci

Pohřeb Emílie Pelánové z Velké Bíteše

Křestní bohoslužba

Ne

5. neděle v mezidobí

 8:00

 9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

 

  • V neděli bývá rezervace  na bohoslužby. Kdo byl dnes, ať dá příště příležitost dalším zájemcům. Buďme solidární s ostatními. Děkuji! Využijme bohoslužeb ve všední dny, kdy máme kromě pátku ještě vždycky rezervu v počtu účastníků.

  • Tříkrálová sbírka činila 100 000 Kč. Děkuji všem, kdo jste přispěli, Pán Bůh Vám odplať, a kdo jste se zapojili do organizace sbírky, díky Vám. 

  • V pátek 5.2. v 15. hodin uklidíme vánoční výzdobu. Prosím především mládež a dospělé muže, aby přišli. I pro starší děti se najde příležitost pomoci s úklidem. Děkuji všem, kteří přijdou. 

  • Děkuji všem spolupracovníkům.