Ne

3. neděle v mezidobí

8:00

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Pavla Vitouše, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodin a duše v očistci

 

Po

 

Obrácení sv. Pavla

  8:00

 14.00

Na dobrý úmysl

Pohřeb Jaroslavy Dočkalové z Domova s pečovatelskou službou ve Velké  Bíteši

Út

Sv. Timoteje a Tita

 8.00

Na dobrý úmysl, za Boží pomoc

St

 

18:00

Za zetě Ondřeje a rodinu Michálkovu

Čt

Sv. Tomáše Akvinského

8:00

Za rodinu Nováčkovu

 

18:00

18.45

Za maminku, za rodinu Žákovu a Klimešovu a Klimešovu a duše v očistci

Adorace a možnost slavit svátost smíření

So

 

7:30

11.00

Za rodinu Tomanovu, Hnízdilovu a  Pacalovu

Křestní bohoslužba

Ne

4. neděle v mezidobí

  8:00

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Josefa Vodičku, celou živou a zemřelou rodinu

 

  • Na neděli bývá rezervace, kdo byl dnes, ať dá příště příležitost dalším zájemcům. Buďme solidární s ostatními. Děkuji!
  • Zítřejší pohřební bohoslužba za Jaroslavu Dočkalovou ve 14. hod.
  • Bude také přenášená na on line na You-Tube kanálu Farnost Velká Bíteš.
  • Dnes končí Tříkrálová sbírka, přispět můžete ještě dnes v zákristii. Děkuji všem, kdo jste přispěli, Pán Bůh Vám odplať, a kdo jste se zapojili do organizace sbírky, díky Vám.
  • Děkuji všem spolupracovníkům.