Rok 2021

 

Ne

2. neděle postní

  8:00

  9:30

14.30

17.00

Za rodiče Papučíkovy, Kašparovy a manžele Kulíškovy

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vede mládež

Podvečer chval

Po

 

  8:00

Za živou a zemřelou rodinu Chybovu a Boží ochranu, za zemřelého manžela

Út

 

8.00

Za uzdravení

St

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Porupkovu a Tomkovu a za duše v očistci

Čt

 

  8:00

1)Za živou a zemřelou rodinu Pirochtovu

2) Za manžele Švancarovy, rodiče a sourozence

 

18:00

18.45

Za rodinu Ráboňovu

Adorace

So

 

  7:30

Za Ludmilu Kašparovu, manžela a duše v očistci

Ne

3. neděle postní

  8:00 

  9:30

14.30

Za živé a zemřelé farníky

Za poděkování za dar života

Pobožnost křížové cesty, vedou mladé maminky

  • Zveme Vás dnes v 17.00 na Podvečer chval za hudebního doprovodu skupiny Bohumilové. V kostele může být přítomno 10% míst k sezení, ostatní skrze přenos on-line na youtube kanále. Budeme chválit Pána v Nejsvětější svátosti oltářní. 

  • Dnes je sbírka Svatopetrský haléř. Sbírka je určena pro svatého Otce na pomoc celosvětové církvi a podporu nejpotřebnějších lidí.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

1. neděle postní

  8:00

  9:30

14.30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

Pobožnost Křížové cesty, vedou děti

Po

Svátek

Stolce sv. Petra

 8:00

Za Stanislava Kalvodu

Út

 

8.00

Na dobrý úmysl a uzdravení Kateriny

St

 

18:00

Za rodinu Voborných, Brázdilovu, živou a zemřelou rodinu

Čt

 

8:00

Na dobrý úmysl

 

13.00

17.30

18.00

18:45

Pohřeb Jarmily Kolkové z Velké Bíteše

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Za rodinu Ševčíkovu a Valkovičovu, Nováčkovu a dobrodince

Adorace

So

 

7:30

11.00

Za rodinu Hermanovu

Pohřeb Olgy Drlíčkové z Velké Bíteše

Ne

2. neděle postní

  8:00

 9:30

14.30

17.00

Za rodiče Papučíkovy, Kašparovy a manžele Kulíškovy

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vede mládež

Podvečer chval

 

  • Všechny Vás zveme na Podvečer chval za hudebního doprovodu skupiny Bohumilové. Budeme chválit Pána v Nejsvětější svátosti oltářní. Chvály se uskuteční v neděli 28.2.2021 v kostele a budou také přenášeny on-line na youtube kanále v 17.00 hod. 

  • Ještě dnes je možnost příjmout společně svátost nemocných. 

  • Za týden  bude sbírka Svatopetrský haléř. Sbírka je určena pro svatého Otce na pomoc celosvětové církvi a podporu nejpotřebnějších lidí.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.