Milí farníci,

všem se nám naprosto změnil rytmus života. Ale životní stabilitu máme nejen z materiálních hodnot, ale také z duchovních. Ty můžeme nyní víc rozvíjet.

Biskup O. Vojtěch nás vybízí k modlitbě růžence ve 20.00 hod. A to je velká příležitost se s ním a se všemi v naší diecézi setkat. Povzbuzuje nás také k duchovnímu svatému přijímání, z toho můžeme intenzívně čerpat.

 V soukromé mši svaté každý den na Vás všechny myslím.

Věřím, že učiníme nové zkušenosti,  jak  i tuto nelehkou dobu prožít k vlastnímu obohacení podle slov sv. Pavla:

„Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému,“ (Řím 8,28)

 

Bohumil Poláček, farář