Ne

32. neděle v mezidobí

   8,00         

 

  9,30

10,45

15,00

16,00

Za Helenu Dvořákovu a jejího  manžela a živou a zemřelou rodinu Dvořákovu aTrávníčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Křestní bohoslužba

Modlitba za zemřelé na novém hřbitově

Modlitba za zemřelé v Košíkově

Po

 

  8,00

18,00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

  

 

St

Posvěcení lateránské baziliky

18,00

Za rodinu Matušínovu,  Hlavínkovu, Plechovu a duše v očistci

Čt

Sv. Lva Velikého

   8,00

   9,45

Za rodiče Buchalovy a Bartoškovy a tetu Růženu

Domov důchodců: za dar duchovních povolání v naší farnosti

Sv. Martina

17.00

18:00

 

18.45

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár z Jinošova

Za Jiřího Konečného, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Adorace

So

Sv. Josafata

  7,30

Za Martina Horkého a duše v očistci

Ne

33. neděle v mezidobí

  8,00                 

  9,30

Za rodinu Tučkovu a Maškovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

 

  • Využijme možnost získat plnomocné odpustky ještě do 8.11.2022

  • Můžete si zapisovat úmysly bohoslužeb na prvního půl roku 2023

  • Přijďte na pokec. II. stupeň teenagery, v pátek 18.11. 2022 v 16.00    na faru.

  • Vzadu na lavici i pod lavicí máme tiskoviny k přečtení a předání dalším čtenářům. –

  • Na farní kavárně se vybralo na televizi NOE 13.000,-  Děkuji všem, kdo kavárnu připravili a podpořili.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.