Ne

31. neděle v mezidobí

Slavnost Výročí posvěcení kostela

 8,00         

 9,30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jarmilu Kolkovou a za rodiče

Po

 

  8,00

18,00

Za tragicky zesnulého Karla

Košíkov: modlitba

Út

Slavnost Všech svatých

  8,00

18,00

Volný úmysl

Volný úmysl

St

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

  8,00

18,00

Volný úmysl

Za živou a zemřelou rodinu Voborných a duše v očistci

Čt

 

  8,00

Za Karolínu Zahálkovou, živou a zemřelou rodinu

Sv. Karla Boromejského

18,00

Za rodiče Melicharovy a duše v očistci

So

 

  7,30

Za Boží ochranu a pomoc

Ne

32. neděle v mezidobí

  8,00           

  9,30

10,45

15,00

16,00

Za Helenu Dvořákovu a jejího  manžela a živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Křestní bohoslužba

Modlitba na novém hřbitově za zemřelé

Modlitba na hřbitově za zemřelé v Košíkově

  •  Využijme možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. V úterý odpoledne a ve středu po celý den je možné při návštěvě kostela. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce),  pomodlit se v kostele modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. Do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

  • Přijďte na pokec. II. stupeň teenagery, v pátek 4.11. 2022 v 16.00    na faru.

  • Vzadu na lavici máme tiskoviny k přečtení a předání dalším čtenářům. – Minulý týden se na misie vybralo 26 300,- Děkuji! PBz!