Ne

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

8:00

 

9.30

Za Hedviku Hudečkovu a celou živou i zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

8:00

19:00

Za Františka Jocha a sestru Martu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za zemřelého manžela Josefa Marka, dvoje rodiče a za živou a zemřelou rodinu Pavličkovu a Markovu

Čt

 

8:00

Na dobrý úmyl

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18.00

1. Na poděkování za obdržené milosti

2. Za Bohuslava Kociána, jeho bratra, rodiče    

    Kociánovy a Loukotovy a celou rodinu

So

Slavnost sv. Petra a Pavla

7:30

1. Na dobrý úmysl rodiny Hermanovy

2. Za zemřelé spolužáky a Marii Pomykalovu

Ne

13. neděle v mezidobí

8:00

 

 9.30

 

1. Za rodiče Buchalovy, Bartoškovy a dceru Marii

Za živé a zemřelé farníky

Za Pavla Vitouše, dvoje rodiče a celou rodinu a duše v očistci

·        Za týden je sbírka na bohoslovce.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.