Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice

  8:00

10:00

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu u Antoníčka

Po

 

8:00

15.00

19.00

Za Bohumila Pelánka, manželku, rodiče Horkých a živou rodinu

Pohřeb Miroslava Cendelína z Velké Bíteše

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

Sv. Jana Nepomuka Neumanna

18:00

Na úmysl dárce

Čt

Slavnost Těla a Krve Páně

8:00

Za rodinu Tunkrovu a Hotárkovu a duše v očistci

Sv. Aloise Gonzagy

18.00

Za Aloise Špačka, manželku a rodiče

So

 

8.00

11.00

Za rodinu Jaškovu a Lacinovu

Na poděkování za 70 roků života

Ne

Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele

  8:00

9:30

Za Hedviku Hudečkovu a celou živou i zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

·        Za týden bude sbírka na bohoslovce.

·        Na pouti káže děkan z Břeclavi P. Josef Chyba.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.