Ne

Slavnost Seslání Ducha svatého

  8:00

      

9:30

Za rodinu Burianovu, Koukolovu a celou živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

Památka Panny Marie, Matky církve

19:00

Košíkov: za rodinu Janečkovu, Loupovu a Voborných

Út

Sv. Barnabáše

 

 

St

 

18:00

Na DÚ

Čt

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

8:00

Za Antonína Božka, dvoje rodiče a za Olgu a Jana Kavalcovy a celou rodinu

 

17.00

18.00

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár z Jinošova

Za rodinu Klusákovu a Zejdovu

So

 

7:30

Za Ladislava Nedomy, rodiče Nedomovy a Dufkovy

Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice

  8:00

10.00

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

·        Za týden bude mše svatá u sv. Antonína v 10.00.

·        Dnes byla sbírka na Charitu.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.