Ne

5. neděle velikonoční

  8:00

9:30

19:00

Za živé a zemřelé farníky

Za Františka a Blaženu Fialovy a za celou živou a zemřelou rodinu

Májová pobožnost

Po

Sv. Klementa Marie Hofbauera

8:00

19:00

Za Boží požehnání a pomoc + májová pobožnost

Košíkov: modlitba

Út

Svátek Výročí posvěcení katedrály

 

 

St

 

18:00

Za rodiče Melkesovy Novotných a sestru

Za rodinu Štouračovu + májová pobožnost

Čt

 

8:00

Za rodiče Pískovy a duše v očistci

 

 18.00

Za rodiče Maršálkovy, celou přízeň a duše v očistci

+ májová pobožnost

So

 

7:30

 

11.00

14.00

Za Jiřinu a Františka Čermákovy

Za Alžbětu Nohelovu

Za Novomanžele

První svatá zpověď

Ne

6. neděle velikonoční

8:00

9:30

19.00

Za Jana Buriana, manželku a rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Májová pobožnost

·    Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě programu Noc kostelů.

·    Zveme Vás na tradiční pohádkový les, který se koná dnes 19. 5. 2019 ve Velké Bíteši. Start bude mezi 14:00 a 15:00 u radnice. Trasa je dlouhá zhruba 2,5km a končí na farní zahradě, kde bude možnost zaskákat si na trampolíně nebo na skákacím hradě. V 16:30 se můžete těšit na divadlo Víti Marčíka - O Šípkové růžence.

·    Za týden v neděli v 9.30 bude slavnost prvního svatého přijímání.

·    12.6. pojedeme na výlet s dětmi z náboženství. Pojedeme do Žďáru na Zelenou horu, potom půjdeme na zámek, v bazilice budeme mít mši svatou, bude-li čas, navštívíme také P. Blažeje Hejtmánka u sv. Prokopa.

·    Děkuji všem spolupracovníkům.