Ne

6. neděle postní

Květná neděle

  8:00

9:30

14.30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou starší muži

Po

 

18:00

19:00

Za Marii Kalábkovu, manžela a celou rodinu

Košíkov: modlitba

Út

 

 8.00    

Na  DÚ

St

 

8:00

Na DÚ

Čt

Zelený čtvrtek

9.00

18:00

 

Bohoslužba všech kněží diecéze s panem biskupem na Petrově

Za rodiče Doležalovy a Borovičkovy a vnučku Naďu

Velký pátek

17.30

18.00

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Velkopáteční obřady

So

Bílá sobota

20:00

Za dar nového kněžského povolání a kněze, kteří zde působili

Ne

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8:00

9:30

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy, manžele Daňkovy a syna a za živé a zemřelé rodiny

Za uzdravení P. Daňka

Za živé a zemřelé farníky

  • Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v zákristii.

·        Ve středu od 17.00 do 19.00 je zpovědní den farnosti.

·        4. května v 5.00 pojedeme na farní pouť na Turzovku, zájemci zapisujte se vzadu na stolku.

·        Od 20.9. do 27.9. se uskuteční vlaková pouť do Lurd. Zájemci přihlaste se samostatně. www.vlaková pouť do Lurd 2019