Ne

1. neděle postní

  8:00

9:30

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

Košíkov: za rodinu Čertekovu

Út

 

    

 

St

Výroční den zvolení papeže Františka

8:00!

Za rodiče Kociánovy, 2 syny, rodiče Loukotovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Čt

 

8:00

Za manžele Švancarovy

 

 18.00

Za duše v očistci

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

So

 

7:30

Za Vincenta Beleje, živou a zemřelou rodinu

Ne

2. neděle postní

  8:00

 

14:30

18:00! 

Za manžela Zdeňka a za živou a zemřelou rodinu Šabackých

Pobožnost křížové cesty, vede mládež

Za živé a zemřelé farníky

·       Děkuji všem organizátorům plesu a Vám všem, kteří jste náš ples podpořili. Výtěžek činí 90 000,- Bude použit na zpevnění základů přístavku u vchodu do kostela v presbytáři, oprava stála 140 000,- A nového ozvučení kostela 160 000,-

·       Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v zákristii.

·       Srdečně Vás zveme do ZUŠ na povídání Luďka Strašáka o obětích romského holocaustu. Přednáška se uskuteční v rámci Bítešské akademie 17.3.2019 v 18.00 hod.