Ne

8. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Na dobrý úmysl

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

18:00

Za celou živou a zemřelou rodinu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

Popeleční středa

8:00

18.00

 

Na dobrý úmysl

Za zemřelou rodinu a přízeň

Za rodiče Pavlíkovy,  jejich syny a duše v očistci

Čt

 

8:00

9.30

Za Bohuslava Marka, za živou a zemřelou rodinu Markovu a Martinkovu a duše v očistci

Na poděkování za 80. let života

V Domově důchodců na DÚ

 

17.00

17.00

17.30

18.00

Tichá adorace

Svátost smíření, zpovídá P.Josef Požár z Jinošova

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Za Františku Špačkovu, rodiče a děti

So

 

7:30

Na poděkování za dar života

Ne

1. neděle postní

8:00

9:30

14.30

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou děti

  • Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v zákristii.
  • Minulý týden sbírka Svatopetrský haléř činila 37 708. Je to sbírka pro papeže na okamžitou pomoc při různých pohromách a katastrofách na celém světě. Děkuji všem, kdo jste přispěli. Pán Bůh zaplať.
  • O jarních prázdninách je opět v Mamre – na faře v Osové Bítýšce připraven program pro mládež. Mládeži, využijte blízkosti této nabídky. Jsme sousedé nejbližší.
  • Děkuji za veškerou spolupráci.