Ne

7. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za Aloise Tunkra, dvoje rodiče a sourozence

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

Košíkov: modlitba

Út

 

  

 

St

 

18:00

Za rodiče Šabackých a Žaloudkovy a sestru a bratra

Čt

 

8.00

10:00

Mše svatá

Domov důchodců

 

17.00

18.00

 

18.45

Adorace

Za živou a zemřelou rodinu Chybovu a duše v očistci

Svátostné požehnání

So

 

6.50

7:30

8.45

Rozjímavý růženec

Za živou a zemřelou rodinu Pirochtovu

Sraz netínských poutníků u fary

Ne

8. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Na dobrý úmysl

Za živé a zemřelé farníky

  • Včera se uskutečnil 14. Farní ples. Velmi by nás potěšilo, kdybyste se přidali k  úklidu  dnes po druhé mši svaté.
  • Příprava na svátost biřmování začne letos na podzim, zájemci zapisujte se v zákristii.
  • Srdečně Vás zveme do hudební školy na povídání Ester (Lajkepové) Michálkové o královských botanických zahradách v Londýně. Přednáška se uskuteční v rámci Bítešské akademie dnes v 18.00 hod. v Hudební škole.
  • Svěcení opravených varhan v Březí bude dnes ve 14.00 hod.
  • Za týden je sbírka Svatopetrský haléř. Je to sbírka pro papeže na okamžitou pomoc při různých pohromách a katastrofách na celém světě.
  • Děkuji za veškerou spolupráci.