Rok 2019

Ne

28. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za rodiče Lacinovy, syna, Josefa Maloně a živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

19:00

Košíkov: Za rodinu Pelikánovu, Kozovu, za Boží pomoc a dary Ducha svatého

Út

Sv. Terezie od Ježíše

 

 

St

Sv. Hedviky

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Pospíšilovu, Markovu a Chalupovu

Čt

Sv. Ignáce Antiochijského

8:00

Za Hedviku Hudečkovu, manžela a syna Jaroslava

Sv. Lukáše

18.00

Za Františka Ráboně a rodinu Ráboňovu

Za rodinu Procházkovu a Dvořáčkovu a duše v očistci

So

 

7:30

Za Karla Sojku a jeho dvě manželky, za Jana Šatného a živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Ne

29. neděle v mezidobí

  8:00

17.00

Za Bohumila Jirgla a jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

 • I dnes Vás zveme na farní kavárnu, na minulé se vybralo 7 419,- Celkem se vybralo 74 596,- na mary´s meals. Prosím hledáme další kavárníky, kteří si vezmou službu na přípravu a obsluhu kavárny? Ať se hlásí ve farní kavárně.

 

·       Dnes vás všechny zveme od 18:00 na Večer chval. Přijďte s námi

chválit Pána v Nejsvětější svátosti modlitbou, zpěvem nebo tichou adorací.

 

·       Bude pokračování kurzu Alfa, tentokrát kurz Beta. První setkání v pondělí 21. v 19.00 na faře. Všechny zveme.

 

·       Kdo uvažuje o svatbě příští rok, přijďte se domluvit na způsobu přípravy.

 

 • Kolpingova rodina a KDU-ČSL Vás srdečně zvou na Bítešskou akademii s cestovatelem Petrem Karáskem na téma Afrika čtyřikrát a pokaždé jinak. Beseda se uskuteční 20. října 2019 od 18 hodin na ZUŠ ve Velké Bíteši. Součástí besedy bude ochutnávka tanzánské kávy.
 • Děkuji všem spolupracovníkům, stále jich přibývá, a to je velmi povzbudivé. 

Ne

27. neděle v mezidobí

 8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za dceru Miroslavu, manžela, dvoje rodiče a za živou rodinu

Po

Panny Marie Růžencové

  8:00

 

19:00

Za Karla a Valérii Mužíkovy, jejich rodinu a za rodiče Matějkovy

Košíkov:  modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

 

14.00

Za Františka a Zdenku Voborných a celou živou rodinu

Pohřeb Milady Knolové z Velké Bíteše

Čt

 

  8:00

Za Bořivoje a Drahomíru Hotárkovy a Janu Jelínkovu

 

17.00

 

18.00

 

19.30

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár, farář z Jinošova

Za rodinu Kučerovu a sourozence

Za Marii Báňovu a Anežku Bártovu

Setkání biřmovanců

So

 

  7:30

10.30

Za rodiče Dufkovy, tety, strýce, celou žijící rodinu a duše v očistci

Křestní bohoslužba

Ne

28. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za rodiče Lacinovy, syna, Josefa Maloně a živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

 • Tento týden v pátek 11.10. bude v 19.30 první setkání biřmovanců na faře .
 • Příští sobotu 12.10. zveme všechny děti na Sobotní spolčo, které bude bývat vždy jednou za měsíc, a to od 16:00 do 18:00. Odpoledne plné her bude      spojeno se svatým Václavem, o kterém se děti také něco dozví. Spolčo zakončíme kratší adorací v kostele. Budeme se na děti těšit.
 • Zároveň zveme malé zpěváčky do minischoličky, která bude bývat vždy před Spolčem, tedy od 15:30 na faře.
 • Příští neděli 13:10. vás všechny zveme od 18:00 na Večer chval. Přijďte s námi
 • chválit Pána v Nejsvětější svátosti modlitbou, zpěvem nebo tichou adorací.
 • Bude pokračování kurzu Alfa, tentokrát kurz Beta. První setkání v pondělí 21. V 19.00 na faře.
 • Kdo uvažuje o svatbě příští rok, přijďte se domluvit na způsobu přípravy.   
 • Děkuji všem spolupracovníkům.