Rok 2018

Ne

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

  8:00

9:30

 

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka,  jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Po

 

  8:00

19:00

Za Cyrila Zavadila, manželku a syna

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

19:00

Za rodiče Doležalovy a Borovičkovy a dceru

Čt

Sv. Ireneje

8:00

Za rodiče Buchalovy, Bartoškovy a dceru Marii

Sv. Petra a Pavla

15:00

19:00

 

Pohřeb Jana Bryma staršího

Za Bohuslava Kociána,  jeho bratra, rodiče Kociánovy a Loukotovy,  Boží pomoc a ochranu

So

 

7:30

Za Milana Pelíška, švagra Karla Peterku a za duše v očistci

Ne

13. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Valkovičovu a Ševčíkovu a duše v očistci

·        Děkuji všem spolupracovníkům, zvlášť také za velmi dobrou přípravu slavnosti svěcení kaple u sv. Antonína.

·        Sbírka na bohoslovce minulý týden činila 12 455,- Všem dárcům děkuji! Pán Bůh zaplať.

·        Minulý týden u kaple za prodej vody přibylo na farní účet 2 439 Kč díky za vtipný nápad panu Ottovi Hasoňovi.

Ne

11. neděle v mezidobí

  8:00   

10:00

 

Za živé a zemřelé farníky

Za Ladislava Nováčka,  dvoje rodiče a za rodiče Sekaninovy a za živou a zemřelou rodinu

Po

 

  8:00

19:00

Za Bohumila Pelánka, manželku a rodinu Horkých

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Jana Nepomuka Neumanna

 

 

St

 

18:30

Za Hedviku Hudečkovu a manžela a za celou živou a zemřelou rodinu

Čt

Sv. Aloise Gonzagy

8:00

Za Aloise Tunkra, dvoje rodiče a sourozence

 

17.30

18:00

 

Adorace za kněze

Za Aloise Špačka, manželku a rodiče

Za uzdravení nemocné osoby

So

 

7:30

Za Ladislava Nedomu, rodiče Nedomovy a Dufkovy

Ne

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

  8:00         

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka,  jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

·       Dnes bude 2. mše svatá u kaple sv. Antonína v 10.00.  Budou  tam lavičky z fary i ozvučení. Srdečně zveme a těšíme se.

·       V pátek ve mši svaté bude poděkování za uplynulý školní, potom táborák na faře s opékáním.

·       Za týden oslavíme patrona naší farnosti, svatého Jana Křtitele, hlavním celebrantem bude P. Vít Fatěna, farář z Bobrové.

Dnes je sbírka na bohoslovce.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.