Rok 2018

Ne

7. neděle velikonoční

8:00

  9:30

Za rodinu Macholánovu a Jelínkovu a za zemřelé rodiny

Za živé a zemřelé farníky a za těžce nemocnou osobu

a účinný průběh léčby

Po

Sv. Matěje

14.00

19:00

 

Pohřeb Jaroslava Sysla

Košíkov: za rodinu Jůzovu, Hortovu, Kotlánovu a Kavalcovu a na dobrý úmysl

Út

 

 

 

St

Sv. Jana Nepomuckého

18:00

Za Ludmilu Brymovu a celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Čt

 

8:00

Na dobrý úmysl

 

18:00

Za rodinu Kučerovu a Jarošovu, sourozence a duše v očistci, při mši sv. žehnání ratolestí

So

Vigílie k DS

12:00

19.00

Svatba Pavel Hrabec a Vendula Kohoutková

Za dar živé víry

Ne

Slavnost Seslání Ducha svatého

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Maškovu, Tučkovu, Plockovu a Svobodovu

·       V pátek ve 12.00 zde budou oddáni Pavel Hrabec z Rudy a Vendula Kohoutková

·       Na tábor pro starší děti jsou přihlášky na internetu nebo vzadu na stolku.

·     Kolpingova rodina zve všechny děti na cyklistické závody, které se uskuteční dnes od 14.30 u 2. stupně základní školy.

·       Za týden je sbírka na Charitu.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

6. neděle velikonoční

8:00

9:30

19:00

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Loupovy, syna Miroslava a živou rodinu

Májová pobožnost

Po

 

8:00

19:00

Za pomoc a Boží ochranu  + Májová pobožnost 

Košíkov: modlitba

Út

 

  8:00

10:00

Zatím volný úmysl

Pohřeb Miroslavy Fišerové 

St

 

18:00

Za rodinu Malých + Májová pobožnost

Čt

Slavnost Nanebevstoupení Páně

8:00

 

18:00

 

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Za rodinu Markovu, Hanákovu a Neklapilovu + novéna k DS

 

17:00

18:00

 

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár

Za rodinu Malcovu, Straníkovu a Žákovu + Májová pobožnost + novéna     k DS

So

 

11:00

Mše svatá na Turzovce za živé i zemřelé farníky a za dar povolání ke kněžské službě

Ne

7. neděle velikonoční

 8:00

9:30

19:00

Za rodinu Macholánovu a Jelínkovu a za zemřelé rodiny + novéna k DS

Za živé a zemřelé farníky + novéna k DS

Májová pobožnost

 

·       8.5.2018 ve 14.00 bude  žehnání motorek s modlitbou za všechny motorkáře na parkovací ploše před PBS.

·       Na tábor pro starší děti jsou přihlášky na internetu nebo vzadu na stolku.

·       Od 1.5.2018 se zapisují úmysly bohoslužeb na další půl rok.

·       20.5.1018 bude sbírka na Charitu.

·       V sobotu 19.5. 2018 v 20.00  oslavíme vigílii k DS jako vrchol postní a velikonoční doby.

·       Děkuji všem spolupracovníkům,