Rok 2018

Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice

  8:00   

  9:30

Za Jana Buriana, manželku a rodiče

Za živé a zemřelé farníky + za prvokomunikanty,

jejich rodiče a kmotry; v 19.00 májová

Po

 

  8:00

19:00

Na úmysly Pavola + májová

Košíkov:  modlitba

Út

 

  

 

St

Sv. Zdislavy

10:00

18:30

 

Mše svatá v Domově důchodců na DÚ

Za rodiče Knechtovy, dceru Marii, bratra Štěpána Březinu, maminku a babičku a duše v očistci+májová

Čt

Slavnost Těla a krve Páně

8:00

18.00

 

 

Na dobrý úmysl

Za JUDr. Jiřího Buchtu, JUDr. Josefa Buchtu, za rodinu Buchtovu a Kořínkovu +po bohoslužbě eucharistický průvod, družičky s květinami

Sv. Justina

18:00

Za rodiče  Melicharovy a celou rodinu

So

 

7:30

Za živou a zemřelou rodinu Koukalovu; 6.50 růženec

Ne

9. neděle v mezidobí

  8:00       

 

  9:30

Za Věru Sedlákovu, Studenou, Bohuslava Weissmana a celou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

·       V sobotu 2. 6. ve 12. hod. budou oddáni Ondřej Blaha a Lenka Macounová.

·       Zveme Vás na tradiční pohádkový les, který se koná v neděli 3. 6. 2018 ve Velké Bíteši. Start bude mezi 14:00 a 15:00 u radnice. Trasa je dlouhá zhruba 2,5km a končí na Farní zahradě, kde bude možnost zaskákat si na trampolíně nebo na skákacím hradě. Hudební doprovod zajistí kapela Bohumilové. Občerstvení zajištěno.

·       Sbírka na Charitu minulý týden činila 11 949,- Všem děkuji, kdo jste přispěli. PBZ

·       Opravuje se další kaple sv. Antonína. Vznikl kolem ní krásný bohoslužebný prostor. Mše sv. bude u kaple v neděli 17. června v 10.00 hodin. Každoročně tam oslavíme sv. Antonína, patrona ztracených věcí i hodnot a budeme děkovat za vodu a prosit za déšť.

·       V naší farnosti právě probíhá obnovené „hnutí kaplí“ a dnes do 12.00 budou otevřené věže, jsou ozdobeny květinami, jsou tam také fotky našich kaplí a jejich historie.

·       Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště organizačnímu týmu letošní noci kostelů.

Ne

Slavnost Seslání Ducha svatého

  8:00   

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Maškovu, Tučkovu, Plockovu a Svobodovu

Po

Slavnost posvěcení katedrály

  8:00

19:00

Dobrý úmysl

Košíkov:  modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:30

Za rodiče Maršálkovy, sourozence, jejich rodiče a duše v očistci

Za Boženu Tyrychterovu

Čt

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

8:00

14.00

 

Za prvokomunikanty, jejich rodiče a kmotry

Pohřeb Jiřího Švandy z Křoví

 

Noc kostelů

16:45

18:00

Zahájení - NOC KOSTELŮ

Za rodiče Piskovy a duše v očistci

So

Sv. Filipa Neriho

7:30

Na dobrý úmysl, za děti a vnuky

Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice

  8:00       

  9:30

Za Jana Buriana, manželku a rodiče

Za živé a zemřelé farníky, za prvokomunikanty, jejich rodiče a kmotry

 

 

·       Srdečně Vás zveme na NOC KOSTELŮ tento pátek od 16:45, kdy se zapojíme do detektivního pátrání a od 17:10 se společně s Luďkem Strašákem podíváme na Bibli. V 18:00 bude slavnostní mše svatá a následovat bude hlavní program Noci kostelů ve Velké Bíteši. Celý program naleznete na farních stránkách. Těšíme se na Vás!

·       Zveme Vás na tradiční pohádkový les, který se koná v neděli 3.6. 2018 ve Velké Bíteši. Start bude mezi 14:00 a 15:00 u radnice. Trasa je dlouhá zhruba 2,5km a končí na Farní zahradě, kde bude možnost zaskákat si na trampolíně nebo na skákacím hradě. Hudební doprovod zajistí kapela Bohumilové. Občerstvení zajištěno.

·       Dnes je sbírka na Charitu.

·       Opravuje se další kaple sv. Antonína. Je kolem ní krásný bohoslužebný prostor.

·       Mše sv. bude u kaple v neděli 17.června v 10.00 hodin.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.