Rok 2018

Ne

1. neděle postní

  8:00 

  9:30

 

14:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Pobožnost křížové cesty, vedou děti

Po

 

  8:00

18:00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Na dobrý úmysl

Čt

Svátek Stolce sv. apoštola Petra

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Šabackých

 

17:30

18:00

 

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Za rodiče Mičánkovy, Jízdných, za živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

So

 

7:30

Za Ladislava a Růženu Dufkovy, rodiče a Anežku Křehlíkovu

Ne

2. neděle postní

  8:00   

 9:30

14:30

Za rodiče Machátovy a za živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vede mládež

 

·       Kolpingova rodina Velká Bíteš vás zve na Bítešskou akademii. Hostem bude náš farník František Melichar a téma besedy: Jaké to je za mřížemi vězení. Akce se koná dnes v 18.00 hodin na ZUŠ Velká Bíteš.

·        Zapište se na listinu vzadu na stolku na dnešní adoraci.

·       Zítra v 19:00 bude na faře setkání seniorů, přijďte také už od 50 roků. 

·       Snoubenci, kteří hodlají uzavřít letos sňatek, přijďte se domluvit na formu přípravy.

·       Milé děti, zveme vás na "Spolčátko", které se uskuteční 24. února 2018, na faře. Pro děti od 4 do 10 let začíná ve 14 hodin. Od 17:30 bude navazovat na setkání mládeže od 11 let. Zváni jste především vy, kteří jste na takovémto setkání ještě nebyli.

·       Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu farního plesu.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.

                                                     

Ne

6. neděle v mezidobí

  8:00 

  9:30

Za Aloise Tunkra, dvoje rodiče a sourozence

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

Košíkov:  Za rodiny Kratochvílovy  a  za rodiny  a za rodinu Mahelovy a živé rodiny

Út

 

 

 

St

Popeleční středa

8.00

18:00

Za Boží pomoc a ochranu

Za Juliánu a Františka Pavlíčkovy

Čt

 

8:00

Za dceru a rodinu Doležalovu a Borovičkovu

 

18:00

Ke cti a slávě Judy Tadeáše, sv. Anežky České a sv. Zdislavy

So

 

7:30

13.00

Za Jiřinu a Františka Čermákovy

Pohřeb Anny Přibylové

Ne

1. neděle postní

  8:00   

 9:30

 

14.30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Pobožnost křížové cesty, vedou děti

Celodenní adorace od od 11.00 do 17.00

·       Děkujeme Vám za veškerou spolupráci na přípravě 13. Farního plesu a za společnou duchovní podporu.

·     Uklízet kulturní dům budeme v neděli 11. února po druhé mši ca od 10.30 hodin. 

·     Děkuji všem spolupracovníkům.