Rok 2018

Ne

10. neděle v mezidobí

8:00

9:30

17.30

Za rodiče Mičánkovy, Lacinovy a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Podvečer chval

Po

Sv. Barnabáše

10.00

19:00

 

Pohřeb Františka Losmanna z Krevlic

Košíkov: Za rodinu Janečkovu, Loupovu a Voborných

Út

 

 

 

St

Sv. Antonína

z Padovy

18:30

Za Boží požehnání a milosrdenství

Za Ludmilu Buršíkovu a celou rodinu

Čt

 

8:00

Za Antonína Bočka,  dvoje rodiče a Olgu a Jana Kavalcovy a za živou rodinu

 

18:00

Za Pavla Vitouše a rodinu Vitoušovu a duše v očistci

So

 

7:30

12.00

 

Za rodinu Jaškovu a Lacinovu

Svatba Aleše Suchomela z Čebína a Šárky Palátové z Přibyslavic

Ne

11. neděle v mezidobí

  8:00         

 10.00

Za živé a zemřelé farníky

Za Ladislava Nováčka,  dvoje rodiče a za rodiče Sekaninovy a živou a zemřelou rodinu

-        Srdečně vás zveme na Podvečer chval, který se uskuteční tuto neděli 10. června v 17:30 v našem kostele. Přijďte s námi chválit Pána v Nejsvětější svátosti oltářní zpěvem, modlitbou či rozjímáním. 

-        V rámci Brněnského varhanního koncertu Vás zveme do kostela v úterý 12.6.2018 v 19.00 na vystoupení Bogdana Narloch z Polska.

-        Za týden 17.6. bude 2. mše svatá u kaple sv. Antonína v 10.00. Budou tam lavičky z fary, ozvučení a mši doprovodí sbor Pomněnky. Srdečně zveme a těšíme se.

-        Dnes mám bohoslužby v rodišti v Újezdě u Brna.

-        Za týden je sbírka na bohoslovce.

-        Děkuji všem spolupracovníkům a Otci Jiřímu.

Ne

9. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Věru Sedlákovu, Studenou, Bohuslava Weissmana a celou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

8:00

19:00

Za Jaroslava Dočkala , rodiče a sourozence a duše v očistci

Košíkov:  modlitba

Út

 

 

 

St

Sv. Norbert

18:30

Za Františka Kubíčka, rodiče a za rodinu Štefkovu a Burianovu a duše v očistci

Čt

 

8:00

Za Anežku a Čestmíra Ventrubovy

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

17.00

18:00

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár

Za Františka Ráboně a živou a zemřelou rodinu

So

 

7:30

Za rodiče Burianovy, Koukolovy a duše v očistci

Ne

 

8:00

9:30

Za rodiče Mičánkovy, Lacinovy a Duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

·          Opravuje se další kaple sv. Antonína. Vznikl kolem ní krásný bohoslužebný prostor. Mše sv. bude u kaple v neděli 17.června v 10.00 hodin. Každoročně tam oslavíme sv. Antonína, patrona ztracených věcí i hodnot a budeme děkovat za vodu a prosit za déšť.

·          Za týden je sbírka na bohoslovce.

·          V pátek od 17.00 svátost smíření, zpovídá jinošovský farář P. Josef Požár

·          Děkuji všem spolupracovníkům.