Ne

32. neděle v mezidobí

  8:00  

9:30

Za živé azemřelé farníky

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a Vitoušovy , celou rodinu a duše v očistci

Po

Sv. Josafata

18:00

Košíkov:za rodinu Jůzovu, Hortovu a Kotlánovu

Út

Sv. Anežky České

 

 

St

 

18:00

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy, manžele Daňkovy a syna, za uzdravení Karla Daňka a za živé a zemřelé rodiny

Čt

REKOLEKCE 

8:30

9:00

Modlitba růžence

Za rodiče Pirochtovy a živou a zemřelou rodinu

Za zemřelé rodiče Piskovy

 

18:00

Za zemřelého pana Ludvíka Zavřela, obojí rodiče a jeho živou rodinu

So

Sv. Alžběty Uherské

7:30

14.00

Za zemřelé rodiče Piskovy a duše v očistci

Pohřeb Jana Kratochvíly

Ne

33. neděle v mezidobí

  8:00          

9:30

Za rodiče Ventrubovy

Za živé azemřelé farníky

·       Snoubenci, kteří uvažujete o sňatku příští rok, přijďte se domluvit na přípravu.

·       Zveme vás příští týden v 18.00 do LŠU na přednášku Romana Cardala. V rámci Bítešské akademie promluví na téma Mnohost kultur – zkáza Evropy?                     

·        Děkuji všem spolupracovníkům.