Ne

31. neděle v mezidobí

  8:00

  9:30

15:00

16:00

Za rodinu Porupkovu, Urbánkovu a Tomkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost na novém hřbitově

Pobožnost v Košíkově

Po

 

  8:00

18:00

Za poutníky na Turzovku

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za rodiče Nováčkovy a Vyskočilovy a živou rodinu

Čt

 

8:00

Za rodiče Selinkovy, sestru Marii, bratra Lubomíra, vnuka Kvída a duše v očistci

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

17.00

18.00

 

Svátost smíření

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

So

Sv. Lva Velikého

7:30

Za rodiče Zavadilovy, syna a celou rodinu

Ne

32. neděle v mezidobí

8:00

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a Vitoušovy, celou rodinu a duše v očistci

·       Snoubenci, kteří uvažujete o sňatku příští rok, přijďte se domluvit na přípravu.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.