Ne

28. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za rodiče Lacinovy, syna a Josefa Maloně

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Terezie od Ježíše

  8:00

18:00

Ještě zatím volný úmysl

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Hedviky

 

 

St

Sv. Ignáce Antiochijského

18:00

Za Hedviku Hudečkovu a za živou a zemřelou rodinu

Čt

Sv. Lukáše

8:00

Za Bořivoje a Drahomíra  Hotárkovy, Janu Jelínkovu a duše v očistci

 

18:00

Za zemřelé rodiče Žaloudkovy a Šabackých, dva bratry a duše v očistci

So

 

7:30

Za Zdeňka Drlíčka, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živou a zemřelou rodinu Nováčkovu a Bobkovu

Ne

29. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živé rodiny

Za živé a zemřelé farníky

·        V pátek bude od 17.00-17.30 tichá adorace, potom modlitba růžence.

·        Můžete se zapsat na přiložený arch papíru na putovní obraz Panny Marie a pomodlit se modlitbu růžence zvláště, pokud se nedostanete na mši svatou.

·        V pátek 19.00 bude v LŠU muzikál Luďka Strašáka Nestříhat. Srdečně zvu všechny, kdo mají rádi vtipné jemně humorné podání i vážných biblických témat.

·        Za týden v neděli zde bude knihkupec Josef Novák se zajímavou a pestrou nabídkou  duchovní literatury.

·        Můžete si sbírat jablka z farní zahrady, brána do ulice je otevřená.

·        Za týden je sbírka na misie.

·         Děkuji všem spolupracovníkům.