Ne

25. neděle v mezidobí

  8:00

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Po

 

  8:00

18:00

Zatím je volný úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Františka a Zdeňku Voborných a celou rodinu

Čt

Sv. Vincence z Paula

8:00

Za Bohumila Horkého, manželku a rodinu Pelánkovu

Sv. Václava

18:00

Za Václava Svobodu a za živou a zemřelou rodinu

Za rodinu Večeřovu

So

Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

7:30

Za rodiče Dufkovy, tety. Stýce a duše v očistci, Boží ochranu pro žijící rodinu

Ne

26. neděle v mezidobí

  8:00

 9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Marii Jochovu, živou a zemřelou přízeň

Za dceru Miroslavu, manžela a dvoje rodiče

·       V pátek ve 14.00 je na parkovací ploše před PBS poděkování za uplynulou motorkářskou sezónu.

·         Děkuji všem spolupracovníkům.