Ne

22. neděle v mezidobí

  8:00  

  9:30

Za Marii Svobodovu, živou rodinu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Řehoře Velikého

  8:00

19:00

Za rodiče Pelikánovy, Soukupovy a bratry

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Sedlákovu,  Žákovu a Cahovu

Čt

 

8:00

10:00

Za rodiče Mičánkovy, 2 syny,  rodiče Lacinovy a syna a živou rodinu

Mše svatá v domově důchodců

 

18:00

Za zemřelé rodiče Kratochvílovy a celou živou rodinu

So

Svátek Narození Panny Marie

7:30

Za Marii Báňovu a Anežku Bártovu

Ne

23. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za rodiče Melkesovy, Novotných a sestru

a za všechny návštěvníky hodů

Za živé a zemřelé farníky

·       Náboženství se bude učit od 17.9.2018, rozpis je na vývěsce pod věží před kostelem na stránkách farnosti i ve škole.

·       Za týden v neděli ponese chasa dary na poděkování a díkuvzdání.

·       Kolpingova rodina a bítešská farnost vás zve na hodovou sobotu 10. září od 14:30 hodin na farní zahradu. Soutěž Bíteš hledá borce letos obohatí Luděk Strašák, kapela Bohumilové a čeká vás další bohatý program. Farní zahrada bude i letos o hodové sobotě otevřena pro přátelské posezení farníků.

·       Třetí sobota v měsíci a třetí neděle v měsíci budou křestní dny.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.