Ne

18. neděle v mezidobí

  8:00   

  9:30

Poděkování za 70 let života

Za živé a zemřelé farníky

 

Po

Svátek Proměnění Páně

  8:00

19:00

Za zdraví vnučky, za těžce postiženého pravnuka

Košíkov: modlitba

Út

 

  8.00

Na dobrý úmysl

St

Sv. Dominika

19:00

Za Marii Kalábkovu, manžela a duše v očistci

Čt

Sv. Terezie Benedikty od Kříže

8:00

 

10.00

Za Bohuslava Marka, za živou a zemřelou rodinu Markovu a Martinkovu a duše v očistci

Mše svatá v domově důchodců

Sv. Vavřince

18.00

19:00

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár z Jinošova

Za poděkování za obdržené milosti

So

Sv. Kláry

7:30

Za rodiče Pavlíkovy a prarodiče Šmidkovy,  bratra Františka a Václava a duše v očistci

Ne

19. neděle v mezidobí

  8:00         

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Boží požehnání a ochranu a duše v očistci

·       V pátek od 18.00 je příležitost svátosti smíření u cizího zpovědníka. Zpovídá P. Josef Požár.

·       Víčka od plastových láhví sbírá pan Karel Brym z bytovek. Můžete mu je dávat k bytovce.                                               

·       Děkuji všem spolupracovníkům.