Ne

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

  8:00

9:30

 

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka,  jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Po

 

  8:00

19:00

Za Cyrila Zavadila, manželku a syna

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

19:00

Za rodiče Doležalovy a Borovičkovy a dceru

Čt

Sv. Ireneje

8:00

Za rodiče Buchalovy, Bartoškovy a dceru Marii

Sv. Petra a Pavla

15:00

19:00

 

Pohřeb Jana Bryma staršího

Za Bohuslava Kociána,  jeho bratra, rodiče Kociánovy a Loukotovy,  Boží pomoc a ochranu

So

 

7:30

Za Milana Pelíška, švagra Karla Peterku a za duše v očistci

Ne

13. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Valkovičovu a Ševčíkovu a duše v očistci

·        Děkuji všem spolupracovníkům, zvlášť také za velmi dobrou přípravu slavnosti svěcení kaple u sv. Antonína.

·        Sbírka na bohoslovce minulý týden činila 12 455,- Všem dárcům děkuji! Pán Bůh zaplať.

·        Minulý týden u kaple za prodej vody přibylo na farní účet 2 439 Kč díky za vtipný nápad panu Ottovi Hasoňovi.