Ne

11. neděle v mezidobí

  8:00   

10:00

 

Za živé a zemřelé farníky

Za Ladislava Nováčka,  dvoje rodiče a za rodiče Sekaninovy a za živou a zemřelou rodinu

Po

 

  8:00

19:00

Za Bohumila Pelánka, manželku a rodinu Horkých

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Jana Nepomuka Neumanna

 

 

St

 

18:30

Za Hedviku Hudečkovu a manžela a za celou živou a zemřelou rodinu

Čt

Sv. Aloise Gonzagy

8:00

Za Aloise Tunkra, dvoje rodiče a sourozence

 

17.30

18:00

 

Adorace za kněze

Za Aloise Špačka, manželku a rodiče

Za uzdravení nemocné osoby

So

 

7:30

Za Ladislava Nedomu, rodiče Nedomovy a Dufkovy

Ne

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

  8:00         

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka,  jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

·       Dnes bude 2. mše svatá u kaple sv. Antonína v 10.00.  Budou  tam lavičky z fary i ozvučení. Srdečně zveme a těšíme se.

·       V pátek ve mši svaté bude poděkování za uplynulý školní, potom táborák na faře s opékáním.

·       Za týden oslavíme patrona naší farnosti, svatého Jana Křtitele, hlavním celebrantem bude P. Vít Fatěna, farář z Bobrové.

Dnes je sbírka na bohoslovce.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.