Ne

9. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Věru Sedlákovu, Studenou, Bohuslava Weissmana a celou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

8:00

19:00

Za Jaroslava Dočkala , rodiče a sourozence a duše v očistci

Košíkov:  modlitba

Út

 

 

 

St

Sv. Norbert

18:30

Za Františka Kubíčka, rodiče a za rodinu Štefkovu a Burianovu a duše v očistci

Čt

 

8:00

Za Anežku a Čestmíra Ventrubovy

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

17.00

18:00

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár

Za Františka Ráboně a živou a zemřelou rodinu

So

 

7:30

Za rodiče Burianovy, Koukolovy a duše v očistci

Ne

 

8:00

9:30

Za rodiče Mičánkovy, Lacinovy a Duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

·          Opravuje se další kaple sv. Antonína. Vznikl kolem ní krásný bohoslužebný prostor. Mše sv. bude u kaple v neděli 17.června v 10.00 hodin. Každoročně tam oslavíme sv. Antonína, patrona ztracených věcí i hodnot a budeme děkovat za vodu a prosit za déšť.

·          Za týden je sbírka na bohoslovce.

·          V pátek od 17.00 svátost smíření, zpovídá jinošovský farář P. Josef Požár

·          Děkuji všem spolupracovníkům.