Ne

Slavnost Seslání Ducha svatého

  8:00   

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Maškovu, Tučkovu, Plockovu a Svobodovu

Po

Slavnost posvěcení katedrály

  8:00

19:00

Dobrý úmysl

Košíkov:  modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:30

Za rodiče Maršálkovy, sourozence, jejich rodiče a duše v očistci

Za Boženu Tyrychterovu

Čt

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

8:00

14.00

 

Za prvokomunikanty, jejich rodiče a kmotry

Pohřeb Jiřího Švandy z Křoví

 

Noc kostelů

16:45

18:00

Zahájení - NOC KOSTELŮ

Za rodiče Piskovy a duše v očistci

So

Sv. Filipa Neriho

7:30

Na dobrý úmysl, za děti a vnuky

Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice

  8:00       

  9:30

Za Jana Buriana, manželku a rodiče

Za živé a zemřelé farníky, za prvokomunikanty, jejich rodiče a kmotry

 

 

·       Srdečně Vás zveme na NOC KOSTELŮ tento pátek od 16:45, kdy se zapojíme do detektivního pátrání a od 17:10 se společně s Luďkem Strašákem podíváme na Bibli. V 18:00 bude slavnostní mše svatá a následovat bude hlavní program Noci kostelů ve Velké Bíteši. Celý program naleznete na farních stránkách. Těšíme se na Vás!

·       Zveme Vás na tradiční pohádkový les, který se koná v neděli 3.6. 2018 ve Velké Bíteši. Start bude mezi 14:00 a 15:00 u radnice. Trasa je dlouhá zhruba 2,5km a končí na Farní zahradě, kde bude možnost zaskákat si na trampolíně nebo na skákacím hradě. Hudební doprovod zajistí kapela Bohumilové. Občerstvení zajištěno.

·       Dnes je sbírka na Charitu.

·       Opravuje se další kaple sv. Antonína. Je kolem ní krásný bohoslužebný prostor.

·       Mše sv. bude u kaple v neděli 17.června v 10.00 hodin.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.