Ne

6. neděle velikonoční

8:00

9:30

19:00

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Loupovy, syna Miroslava a živou rodinu

Májová pobožnost

Po

 

8:00

19:00

Za pomoc a Boží ochranu  + Májová pobožnost 

Košíkov: modlitba

Út

 

  8:00

10:00

Zatím volný úmysl

Pohřeb Miroslavy Fišerové 

St

 

18:00

Za rodinu Malých + Májová pobožnost

Čt

Slavnost Nanebevstoupení Páně

8:00

 

18:00

 

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Za rodinu Markovu, Hanákovu a Neklapilovu + novéna k DS

 

17:00

18:00

 

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár

Za rodinu Malcovu, Straníkovu a Žákovu + Májová pobožnost + novéna     k DS

So

 

11:00

Mše svatá na Turzovce za živé i zemřelé farníky a za dar povolání ke kněžské službě

Ne

7. neděle velikonoční

 8:00

9:30

19:00

Za rodinu Macholánovu a Jelínkovu a za zemřelé rodiny + novéna k DS

Za živé a zemřelé farníky + novéna k DS

Májová pobožnost

 

·       8.5.2018 ve 14.00 bude  žehnání motorek s modlitbou za všechny motorkáře na parkovací ploše před PBS.

·       Na tábor pro starší děti jsou přihlášky na internetu nebo vzadu na stolku.

·       Od 1.5.2018 se zapisují úmysly bohoslužeb na další půl rok.

·       20.5.1018 bude sbírka na Charitu.

·       V sobotu 19.5. 2018 v 20.00  oslavíme vigílii k DS jako vrchol postní a velikonoční doby.

·       Děkuji všem spolupracovníkům,