Ne

4. neděle velikonoční

  8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Smutných

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Vojtěcha

  8:00

19:00

Za dar kněžských povolání v naší farnosti

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Jiří

 

 

St

Sv. Marka

15.00

18:00

 

 

Pohřeb Vladimíra Sobotky

Za rodiče Hejtmánkovy a živou a zemřelou rodinu.

Po mši svaté půjdeme prosit za letošní úrodu a žehnat pole a louky.

Čt

 

8:00

Za manžele Zavřelovy, Zedníčkovy a duše v očistci

 

18:00

Za Jaroslava Melichara a syna Jaroslava a živou a zemřelou rodinu

So

 

7:30

Za dar povolání naší mládeže k manželskému životu

Ne

5. neděle velikonoční

  8:00      

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Duchtíkovy, rodiče Haklovy a celou rodinu

·      Milí farníci, všechny vás jménem bítešské farnosti srdečně zveme na tradiční čarodějnický slet, který se uskuteční v pondělí 30. dubna v 17:00 hodin na farní zahradě. Hudba a občerstvení zajištěno. Děti se můžou těšit na odpoledne plné her a taky na vyhlášení nejlepšího čarodějnického převlekuZa týden po obou bohoslužbách bude žehnání aut s modlitbou za všechny řidiče a účastníky silničního provozu. Žehnání bude jako obvykle před kostelem.

·      8.5.2018 bude  žehnání motorek s modlitbou za všechny motorkáře na parkovací loše před PBS.

·      Opět budou 2. tábory; pro mladší a pro starší děti, přihlášky na internetu a vzadu na stolečku.

·      Sbírka na podporu repatriace migrantů v zemích středního východu činila 38 015,- Všem, kdo jste přispěli děkuji, Pán Bůh zaplať!

·      5.5. se uskuteční pouť ministarntů do Vranova u Brna, prosím rodiče, aby s poutí počítali a svým dětem pouť umožnily. Děkuji!

  • Děkuji všem spolupracovníkům