Ne

3. neděle velikonoční

  8:00

9:30

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

18:00

Za děti a mládež farnosti

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za zemřelou rodinu Čejkovu, Křížovu a Hotárkovu

Čt

 

8:00

Za Miroslava Svobodu a živou a zemřelou rodinu

 

18:00

Za syna Jiřího, manželku a celou rodinu Fialovu

So

 

7:30

Za Marii Nedomovu, rodiče Nedomovy a Dufkovy

Ne

4. neděle velikonoční

8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Smutných

Za živé a zemřelé farníky

·        První soboty patří Spolčátku. Ostatní soboty v měsíci (tedy kromě prvních sobot) pokračuje na faře tradiční zpívání i spolčo, které věkově není rozdělené. Zpívání probíhá od 15:00 do 16:00. Rádi uvítáme další zpěváčky a zpěvačky do bítešské minischoly. Pak navazuje spolčo, kde se modlíme a hrajeme hry. To trvá do 17:30. Všechny děti na faru srdečně zveme a těšíme se na ně.

·        Dnes je sbírka na podporu repatriace migrantů v zemích středního východu.

·        Dnes se budou sbírat postničky.

·        12. května pojedeme na farní pouť na Turzovku. Odjezd od kostela v 5.00 hod.

·        Opět budou 2. tábory; pro mladší a pro starší děti, přihlášky na internetu.

·         Prosím, abyste informovali jednotlivé farnosti o rozhodnutí předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, aby se v pátek 20. dubna v 18 hodin, tedy v čase, kdy přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana, po dobu cca 5 minut rozezněly ve všech kostelích zvony. Tímto znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry.

·        Za týden zde bude knihkupec Josef  Novák s novou nabídkou knih.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.