Ne

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8:00 

 

9:30

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy, manžele Daňkovy a syna a za živé a zemřelé rodiny

Za živé a zemřelé farníky

Po

Pondělí v oktávu velikonočním

8:00

18:00

Za pomoc a Boží Ochranu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

11:00

18:00

Pohřeb Jiřího Šilhana z Velké Bíteše

Za Josefa Zavadila a rodiče

Čt

 

8:00

10:00

Za rodiče Kratochvílovy a celou rodinu

Za naše nemocné v domově důchodců

 

18:00

Za Jiřího Klementa, rodinu Klementovu a Bajerovu a manžele Benešovy

So

 

6:50

7:30

Fatimská pobožnost, rozjímavý růženec.

Za rodinu Tomkovu

Ne

2. neděle velikonoční Božího milosrdenství

8:00    

 

 9:30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

·       Zítra bude na obou bohoslužbách žehnání maminkám v požehnaném stavu a také žehnání pokrmů.

·       Zveme všechny děti od 4 let na Spolčátko, které se uskuteční v sobotu 7. dubna ve 14:00 na faře. V 17:30 navazuje Spolčátko pro mládež od 11 let. Rádi uvidíme nové tváře.

·       První soboty patří Spolčátku. Ostatní soboty v měsíci (tedy kromě prvních sobot) pokračuje na faře tradiční zpívání i spolčo, které věkově není rozdělené. Zpívání probíhá od 15:00 do 16:00. Rádi uvítáme další zpěváčky a zpěvačky do bítešské minischoly. Pak navazuje spolčo, kde se modlíme a hrajeme hry. To trvá do 17:30. Všechny děti na faru srdečně zveme a těšíme se na ně. 

  • Děkuji všem spolupracovníkům.