Ne

Květná neděle

  8:00 

  9:30

14:30

Za rodinu Pelánkovu a Horkých

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou starší ženy

Po

 

 8:00

18:00

Za všechny kněze, kteří působili ve Velké Bíteši

Košíkov: modlitba

Út

 

 8:00

Na DÚ

St

 

8:00

Za rodinu Budínovu a Dočkalovu

Čt

Zelený čtvrtek

18:00

Za rodiče Jochovy

Za rodinu Tomanovu, Pacalovu a Spohnerovu

Velký pátek

17:30

18:00

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Velkopáteční obřady

So

Bílá sobota

20.00

Za Josefa Kopáčka,  maminku,  Drahomíra Hotárka a celou živou a zemřelou rodinu

Ne

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  8:00  

 

 

9:30

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy, manžele Daňkovy a syna a za uzdravení pana Daňka a za živé a zemřelé rodiny

Za živé a zemřelé farníky

Po

Pondělí velikonoční    

8:00

Za pomoc a Boží ochranu

·       Zpovědní den farnosti je ve středu 28.3. od 18.00-20.00

·       Zvu Vás všechny na vrcholné svátky velikonoční, které začínají dopolední liturgií v katedrále a dále pokračují triduem ZČ, VP, BS a Slavností  Zmrtvýchvstání  Páně.

·       Zveme všechny děti od 4 let na Spolčátko, které se uskuteční v sobotu 7. dubna ve 14:00 na faře. V 17:30 navazuje Spolčátko pro mládež od 11 let. Rádi uvidíme nové tváře.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.