Ne

2. neděle postní

8:00

9:30

14:30

Za rodiče Machátovy a za živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vede mládež

Po

 

  8:00

18:00

Volný úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Brymovu a Zavadilovu

Čt

 

8:00

Za Linharta a Anežku Pavlíčkovy

 

17:30

18:00

 

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Za rodinu Porupkovu, Urbánkovu a Tomkovu a duše v očistci

So

 

7:00

8:45

Za živou a zemřelou rodinu Chybovu a duše v očistci

Sraz netínských poutníků u fary

Ne

3. neděle postní

  8:00

 9:30

14:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Františka a Blaženu Fialovy, za Pavla Vitouše a za celou rodinu

Pobožnost křížové cesty, vedou mladé matky

·       Za týden při obou bohoslužbách bude udělená svátost nemocných.                

Podmínky: milost posvěcující, věk 60-65 nebo nemoc.

·       Snoubenci, kteří hodlají uzavřít letos sňatek, přijďte se domluvit na formu přípravy.

·       Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu farního plesu.

·       Za týden bude sbírka Svatopetrský haléř.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.