Ne

6. neděle v mezidobí

  8:00 

  9:30

Za Aloise Tunkra, dvoje rodiče a sourozence

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

Košíkov:  Za rodiny Kratochvílovy  a  za rodiny  a za rodinu Mahelovy a živé rodiny

Út

 

 

 

St

Popeleční středa

8.00

18:00

Za Boží pomoc a ochranu

Za Juliánu a Františka Pavlíčkovy

Čt

 

8:00

Za dceru a rodinu Doležalovu a Borovičkovu

 

18:00

Ke cti a slávě Judy Tadeáše, sv. Anežky České a sv. Zdislavy

So

 

7:30

13.00

Za Jiřinu a Františka Čermákovy

Pohřeb Anny Přibylové

Ne

1. neděle postní

  8:00   

 9:30

 

14.30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Pobožnost křížové cesty, vedou děti

Celodenní adorace od od 11.00 do 17.00

·       Děkujeme Vám za veškerou spolupráci na přípravě 13. Farního plesu a za společnou duchovní podporu.

·     Uklízet kulturní dům budeme v neděli 11. února po druhé mši ca od 10.30 hodin. 

·     Děkuji všem spolupracovníkům.